ابوسعید ابوالخیر

وکیپیڈیا توں
Jump to navigation Jump to search
ابوسعید ابوالخیر
معلومات شخصیت
P literature.svg باب ادب

ابوسعید ابو الخیر مشہور ایرانی صوفی شاعر ء نیشاپور وچ پیدا ہوئے۔ تساں دی فارسی رباعیات بوہت مشہور نیں ۔ انہاں رباعیات دے اردو تراجم وی ہو چکے نیں ۔

رباعیات[لکھو]

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر برسر من زبان شود هoر مویی
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

حوالے[لکھو]

  • مج‍موعہ رباعیات ابوسعید ابوالخیر/ پیشگفتار اسمعیل شاهرودی؛ خط عبد الملکی تویسرکانی؛ همدان: نش‍ر هنرآفرین، 1376۔
  • اسرار التوحید فی تھاں الش‍یخ ابی‌سعید/ تألیف محمدبن منور ابی‌سعدبن ابی‌طاهربن ابی‌سعید میهنی؛ با مقابلہ نسخ استانبول و لنین‌گراد و کپنه‍اگ؛ باهتمام ذبیح‌اللہ صفا؛ نشر در تهران۔
  • حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی: متن بازماند از قرن شش‍م هج‍ری/ اثر یکی از احفاد شیخ؛ بکوشش ایرج افش‍ار۔
  • فرهنگ معین۔
  • ابوسعید ابوالخیر[چاپ سنگی]؛ کاتب: محمدابراهیم بن محمدحسین‌خان اولیاسمیع؛ وضعیت نشر: محمدابراهیم بن مححمدحسین‌خان اولیاء سمیع، 1284ق۔ 1286ق۔ شمارہ بازیابی: 6–15730۔
  • رباعیات ابوسعید ابوالخیر، خیام، باباطاہر؛ گردآوری و مقدمہ: جهانگیر منصور، تهران: انتشارات ناهید (1378)۔

سانچہ:خراسان کی شخصیتاں