پنجابی گنتی

وکیپیڈیا توں
(لیایا گیا گنتی)
Jump to navigation Jump to search
English گنتی پنجابی چ گنتی رومن چ گنتی
one اک ek 1
two دو do 2
three تن tre 3
four چار chaar 4
five پنج panj 5
six چھ chhay 6
seven ست sat 7
eight اٹھ athe 8
nine نو no 9
ten دس des 10