Jump to content

بنگالی لپی

آزاد انسائیکلوپیڈیا، وکیپیڈیا توں
بنگالی ابگیدا
بانگلا ابگیدا
قِسمابگیدا
زباناںبنگالی، منیپوری، بشنومپوریا منیپوری، کوکبوروک
مدّتِ وقت11ویں صدی توں ہن تکّ[۱]
بنیادی نظام
Child systemsترہتا لپی
متعلقہ نظامآسامی لپی، تبتی لپی
آیزو 15924Beng, 325
سمتکھبے تو‏ں سجے پاسے
عرفِ یکرمزBengali
Unicode rangeU+0980–U+09FF
نوٹ: اس صفحہ اُتے بین الاقوامی اصواتی ابجدیہ صو‏‏تی علامات شامل ہوئے سکدیاں نيں۔

بنگالی لپی (بنگالی: বাংলা লিপি, بنگالی: বাংলা হরফ بنگلا حرف) بنگالی جاں بنگلا دا لکھن نظام ہے اتے دنیا دیاں سبھ توں ودھ ورتیاں جان والے لکھن نظاماں وچوں چھویں نمبر دی لپی ہوئی۔ معمولی فرقاں نال ایہی آسامی لپی وجوں ورتی جاندی ہے۔

سور اکھر[سودھو]

سور اکھر
سور سور دا نام سور اکھراں نال لگن والے خاص چنہ چنناں دے نام رومن لپی آئی.پی.اے]]
شورو او (کوئی نہیں) (کوئی نہیں) /kɔ/
شورو آ آ-کار ka /ka/
ہورشو اِ ি ह्रॉशॉ-इकार ki /ki/
دیرگھو ای दीर्घॉ-ईकार ki /ki/
ہورشو-اورشو ह्रॉशॉ-उकार ku /ku/
دیرگھو-اویرگھو दीर्घॉ-ऊकार ku /ku/
ری ॠ-कार ri /kri/
اے ए-कार ke एवं kê /ke/ एवं /kæ/
اوئی ऑइ-कार kôi /kɔj/
او،او ओ-कार ku एवं ko /ku/ एवं /ko/
اوؤ ऑउ-कार kôu /kɔw/


ہور سور[سودھو]

ہور اکھر
چنن نام کم رومن لپی آئی.پی.اے]]
ہوسونتو - -
کھونڈو تو t /t̪/
اونشورو کومل تالوی ناسک ng /ŋ/
بسورگو کنٹھی h /h/
چوندروبندُ ناسک ñ /ñ/


وئنجن اکھر[سودھو]

وئنجن اکھر
وئنجن وئنجن دا نام رومن لپی آئی.پی.اے
کو /kɔ/
کھو khô /kʰɔ/
گو /gɔ/
گھو ghô /gʱɔ/
نو ngô /ŋɔ/
چو chô एवं sô /tʃɔ/
چھو chhô एवं ssô /tʃʰɔ/
جو /dʒɔ/
جھو jhô /dʒʱɔ/
نو /nɔ/
ٹو ţô /ʈɔ/
ٹھو ţhô /ʈʰɔ/
ڈو đô /ɖɔ/
ڈھو đhô /ɖʱɔ/
نو /nɔ/
تو /t̪ɔ/
تھو thô /t̪ʰɔ/
دو /d̪ɔ/
دھو dhô /d̪ʱɔ/
نو /nɔ/
پو /pɔ/
پھو /fɔ/
بو /bɔ/
بھو bhô /bʱɔ/
مو /mɔ/
جو /dzɔ/
رو /ɾɔ/
لو /lɔ/
شو shô /ʃɔ/
شو shô /ʃɔ/
سو shô एवं sô /ʃɔ/ / /sɔ/
ہو /hɔ/
য় یو yô एवं eô /e̯ɔ/ /-
ড় ڑو ŗô /ɽɔ/
ঢ় ڈھو ŗhô /ɽʱɔ/


شاہمکھی-بنگلا پرورتن[سودھو]

شاہمکھی آئی.پی.اے دھنی بنگلا اکھر
ب [b]
بھ [bʱ]
د [d]
دھ [dʱ]
ڈ [ɖ]
ڈھ [ɖʱ]
ج [dʒ]
جھ [dʒʱ]
پھ [f]
گ [ɡ]
گھ [ɡʱ]
[h]
ہ [ɦ]
دھ [j] য়
ک [k]
کھ [kʰ]
ل [l]
م [m]
ن [n]
ن [ɳ]
[ŋ] ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (প্রতিবেশভেদে)
پ [p]
پھ [pʰ]
ک [q]
ر [r]
ڈ،ڑ [ɽ] ড়
ڈھ [ɽʱ] ঢ়
س [s]
ش [ʂ]
ش [ʃ]
ت [t]
تھ [tʰ]
ٹ [ʈ]
ٹھ [ʈʰ]
چ [tʃ]
چھ [tʃʰ]
ک [ʋ] ওয়
خ [x]
گ [ɣ]
ز [z]انک (عدد)[سودھو]

انک
عربی انک 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
بنگالی انک ১০
بنگالی نام شونیو ایک دئی تین چار پاچ چھوی سات آٹ نوی دوش
শুন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ

بنگلا اکٹھے اکھر[سودھو]

 • স + ং + খ + ্ + য + া – সংখ্যা (सॉङ्ख्या)
 • ক + ্ + ষ + ত + ্ + র + ি + য় – ক্ষত্রিয় (क्खॉत्रिय़ॉ)
 • ত + ৃ + ষ + ্ + ণ + া – তৃষ্ণা
 • আ + শ + ্ + চ + র + ্ + য – আশ্চর্য (आश्चॉर्जॉ)
 • ন + ি + ক + ু + ঞ + ্ + জ – নিকুঞ্জ
 • জ + ্ + ঞ + া + ন – জ্ঞান (ग्गान्)
 • ব + ি + দ + ্ + য + ু + ৎ – বিদ্যুৎ
 • ত + ী + ক + ্ + ষ + ্ + ণ - তীক্ষ্ণ
 • ব + ৃ + ষ + ্ + ট + ি - বৃষ্টি (बृष्टि)
 • চ + ন + ্ + দ + ্ + র + ক + া + ন + ্ + ত – চন্দ্রকান্ত
 • স + ঞ + ্ + চ + ি + ত – সঞ্চিত
 • স + ু + স + ্ + থ - সুস্থ
 • ব + ি + স + ্ + ম + ি + ত – বিস্মিত
 • স + ঞ + ্ + জ + য় – সঞ্জয়
 • উ + ত + ্ + থ + ্ + া + ন – উত্থান
 • উ + ত + ্ + ত + র + া – উত্তরা
 • স + ৌ + ম + ্ + য – সৌম্য
 • প + ্ + র + শ + ্ + ন + চ + ি + হ + ্ + ন – প্রশ্নচিহ্ন
 • অ + প + র + া + হ + ্ + ণ - অপরাহ্ণ
 • জ + ্ + য + ৈ + ষ + ্ + ঠ – জ্যৈষ্ঠ
 • আ + ম + ন + ্ + ত + ্ + র + ণ – আমন্ত্রণ
 • ভ + ্ + র + ূ + ক + ু + ট + ি – ভ্রূকুটি
 • প + দ + ্ + ধ + ত + ি – পদ্ধতি
 • স + ্ + ম + ৃ + ত + ি - স্মৃতি

یونیکوڈ[سودھو]

بنگلا وچّ یونیکوڈ U+0980 توں U+09FF تکّ ہے۔

بنگالی یونیکوڈ
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+098x        
U+099x    
U+09Ax  
U+09Bx             ি
U+09Cx          
U+09Dx                        
U+09Ex    
U+09Fx        حوالے[سودھو]