پشتو حروف تہجی

آزاد انسائیکلوپیڈیا، وکیپیڈیا توں

پشتو ،

پشتو توسیع شدہ عربی حروف تجی وچ اِرقام کيتی جاندی

پشتو حروف تہجی څلور څلوېښت ( ۴۴) دى او دا ژبه دا عربي اؤ فارسي سره تعلق لرونکې او يو لښکري ژبه هم ده.
اā, —

/ɑ, ʔ/

بb

/b/

پp

/p/

تt

/t̪/

ټ

/ʈ/

ثs

/s/

جj

/d͡ʒ/

ځź

/d͡z/

چč

/t͡ʃ/

څc

/t͡s/

حh

/h/

خx

/x/

دd

/d̪/

ډ

/ɖ/

z

/z/

r

/r/

ړ

/ɺ˞~ɻ/

z

/z/

ژž

/ʒ/

ږǵ (or ẓ̌)

/ʐ, ʝ, ɡ/

سs

/s/

شš

/ʃ/

ښx̌ (or ṣ̌)

/ʂ, ç, x/

صs

/s/

ضz

/z/

طt

/t̪/

ظz

/z/

ع

/ʔ/

غğ

/ɣ/

فf

/f/

قq

/q/

کk

/k/

ګg

/ɡ/

لl

/l/

مm

/m/

نn

/n/

ڼ

/ɳ/

وw, ū, o

/w, u, o/

هh, a, ə

/h, a, ə/

يy, ī

/j, i/

ېe

/e/

یay, y

/ai, j/

ۍəi

/əi/

ئəi, y

/əi, j/

ہور ویکھو[سودھو]

فائل:The پشتو alphabet.png
پشتو حروف تہجی څلور څلوېښت ( ۴۴) دى او دا ژبه دا عربي اؤ فارسي سره تعلق لرونکې او يو لښکري ژبه هم ده.

{| cellpadding=4 style="text-align:center;"

|-

فائل:The پشتو alphabet.png
پشتو حروف تہجی

|ا
ā, —
/ɑ, ʔ/||ب
b
/b/||پ
p
/p/||ت
t
/t̪/||ټ

/ʈ/||ث
s
/s/||ج
j
/d͡ʒ/
||ځ
ź
/d͡z/
||چ
č
/t͡ʃ/
||څ
c
/t͡s/
||ح
h
/h/||خ
x
/x/ |- |د
d
/d̪/||ډ

/ɖ/||
z
/z/||
r
/r/||ړ

/ɺ˞~ɻ/||
z
/z/||ژ
ž
/ʒ/||ږ
ǵ (or ẓ̌)
/ʐ, ʝ, ɡ/||س
s
/s/||ش
š
/ʃ/||ښ
x̌ (or ṣ̌)
/ʂ, ç, x/ |- |ص
s
/s/||ض
z
/z/||ط
t
/t̪/||ظ
z
/z/||ع

/ʔ/||غ
ğ
/ɣ/||ف
f
/f/||ق
q
/q/||ک
k
/k/||ګ
g
/ɡ/||ل
l
/l/ |- |م
m
/m/||ن
n
/n/||ڼ

/ɳ/||و
w, ū, o
/w, u, o/||ه
h, a, ə
/h, a, ə/||ي
y, ī
/j, i/||ې
e
/e/||ی
ay, y
/ai, j/||ۍ
əi
/əi/||ئ
əi, y
/əi, j/ |}

ہور ویکھو[سودھو]